Osmanlı Şeyh-ül İslamları listesi

Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Gerektiği zaman dini sorunlarla ilgili görüşlerini fetva yayınlayarak açıklardı. Bu fetvalar kanun niteliği taşırlardı.

Kronolojik sırayla Osmanlı Devleti şeyhülislamları listesi.

1. Molla Şemsettin Fenari (1424 – 1431)
2. Molla Yegan (1431 – 1436)
3. Molla Fahrettin Acemi (1436 – 1460)
4. Molla Hüsrev (1460 – 1480)
5. Molla Gurani (1480 – 1488)
6. Molla Abdülkerim (1488 – 1495)
7. Alaettin Çelebi (1495 – 1496)
8. Efdalzade Hamidettin (1496 – 1503)
9. Zenbilli Ali Efendi (1503 – 1526)
10. Kemalpaşazade Ahmet Şemsettin Efendi (1526 – 1534)
11. Sadullah Sadi Efendi (1534 – 1539)
12. Çivizade Muhittin Mehmet Efendi (1539 – 1542)
13. Hamidi Abdülkadir Efendi (1542 – 1543)
14. Fenerizade Muhittin Efendi (1543 – 1545)
15. Ebussuut Efendi (1545 – 1574)
16. Hamit Mahmut Efendi (1574 – 1577)
17. Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi (1577 – 1580)
18. Malulzade Mehmet Efendi (1580 – 1582)
19. Çivizade Hacı Mehmet Efendi (1582 – 1587)
20. Müeyyetzade Abdülkadir Efendi (1587 – 1589)
21. Bostanzade Mehmet Efendi (1589 – 1592)
22. Bayramzade Hacı Zekeriya Efendi (1592 – 1593)
23. Bostanzade Mehmet Efendi (1593 – 1598)
24. Hoca Sadettin Efendi (1598 – 1599)
25. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1599 – 1601)
26. Hocasadettinzade Mehmet Çelebi Efendi (1601 – 1603)
27. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1603)
28. Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1603 – 1604)
29. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1604 – 1606)
30. Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1606)
31. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1606 – 1608)
32. Hocasadettinzade Mehmet Çelebi Efendi (1608 – 1615)
33. Hocasadettinzade Mehmet Esat Efendi (1615 – 1622)
34. Zekeriyazade Yahya Efendi (1622 – 1623)
35. Hocasadettinzade Mehmet Esat Efendi (1623 – 1625)
36. Zekeriyazade Yahya Efendi (1625 – 1632)
37. Ahizade Hüseyin Efendi (1632 – 1634)
38. Zekeriyazade Yahya Efendi (1634 – 1644)
39. Esatpaşazade Ebu Sait Mehmet Efendi (1644 – 1646)
40. Muid Ahmet Efendi (1646 – 1647)
41. Hacı Abdürrahim Efendi (1647 – 1649)
42. Bahai Mehmet Efendi (1649 – 1651)
43. Karaçelebizade Abdülaziz Efendi (1651)
44. Esatefendizade Ebu Sait Mehmet Efendi (1651 – 1652)
45. Bahai Mehmet Efendi (1652 – 1654)
46. Esatefendizade Ebu Sait Mehmet Efendi (1654 – 1655)
47. Hüsamzade Abdurrahman Efendi (1655 – 1656)
48. Memikzade Mustafa Efendi (1656)
49. Hocazade Mesut Efendi (1656)
50. Hanefi Mehmet Efendi (1656)
51. Balizade Mustafa Efendi (1656 – 1657)
52. Bolevi Mustafa Efendi (1657 – 1659)
53. Esiri Mehmet Efendi (1659 – 1662)
54. Sunizade Seyit Mehmet Emin Efendi (1662)
55. Minkarizade Yahya Efendi (1662 – 1674)
56. Çatalcalı Ali Efendi (1674 – 1686)
57. Ankaravi Mehmet Emin Efendi (1686 – 1687)
58. Debbağzade Mehmet Efendi (1687 – 1688)
59. Hacı Feyzullah Efendi (1688)
60. Debbağzade Mehmet Efendi (1688 – 1690)
61. Ebusaitzade Feyzullah Feyzi Efendi (1690 – 1692)
62. Çatalcalı Ali Efendi (1692)
63. Ebusaitzade Feyzullah Feyzi Efendi (1692 – 1694)
64. Sadık Mehmet Efendi (1694 – 1695)
65. İmam Mehmet Efendi (1695)
66. Hacı Feyzullah Efendi (1695 – 1703)
67. Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1703)
68. Yekçeşm Hüseyin Efendi (1703)
69. İmam Mehmet Efendi (1703 – 1704)
70. Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1704 – 1707)
71. Sadık Mehmet Efendi (1707 – 1708)
72. Ebezade Abdullah Efendi (1708 – 1710)
73. Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1710 – 1712)
74. Ebezade Abdullah Efendi (1712 – 1713)
75. Mehmet Ataullah Efendi (1713)
76. İmam Mahmut Efendi (1713 – 1714)
77. Mirza Mustafa Efendi (1714 – 1715)
78. Menteşzade Abdürrahman Efendi (1715 – 1716)
79. Ebu İshak İsmail Naim Efendi (1716 – 1718)
80. Yenişehirli Abdullah Efendi (1718 – 1930)
81. Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi (1730 – 1731)
82. Paşmakçızade Abdullah Efendi (1731 – 1732)
83. Damatzade Ebulhayr Ahmet Efendi (1732 – 1733)
84. Ebuishakzade İshak Efendi (1733 – 1734)
85. Dürri Mehmet Efendi (1734 – 1736)
86. Seyit Mustafa Efendi (1736 – 1745)
87. Pirizade Mehmet Sahip Efendi (1745 – 1746)
88. Hayatizade Mehmet Emin Efendi (1746)
89. Seyit Mehmet Zeynelabidin Efendi (1746 – 1748)
90. Ebuishakzade Mehmet Esat Efendi (1748 – 1749)
91. Mehmet Sait Efendi (1749 – 1750)
92. Seyit Murtaza Efendi (1750 – 1755)
93. Abdullah Vassaf Efendi (1755)
94. Damatzade Feyzullah Efendi (1755 – 1756)
95. Dürrizade Mustafa Efendi (1756 – 1757)
96. Damatzade Feyzullah Efendi (1757 – 1758)
97. Mehmet Salih Efendi (1758 – 1759)
98. Çelebizade İsmail Asım Efendi (1759 – 1760)
99. Hacı Veliyettin Efendi (1760 – 1761)
100. Tirevi Ahmet Efendi (1761 – 1762)
101. Dürrizade Mustafa Efendi (1762 – 1767)
102. Hacı Veliyettin Efendi (1757 – 1768)
103. Pirizade Osman Sahip Efendi (1768 – 1770)
104. Mirzazade Seyit Mehmet Sait Efendi (1770 – 1773)
105. Şerifzade Seyit Mehmet Şerif Efendi (1773 – 1774)
106. Dürrizade Mustafa Efendi (1774)
107. İvazpaşazade İbrahim Bey Efendi (1774 – 1775)
108. Salihzade Mehmet Emin Efendi (1775 – 1776)
109. Vassafzade Mehmet Esat Efendi (1776 – 1778)
110. Mehmet Şerif Efendi (1778 – 1782)
111. Seyit İbrahim Efendi (1782 – 1783)
112. Dürrizade Seyit Mehmet Ataullah Efendi (1783 – 1785)
113. İvazpaşazade İbrahim Bey Efendi (1785)
114. Arapzade Ahmet Ataullah Efendi (1785)
115. Dürrizade Seyit Mehmet Arif Efendi (1785 – 1786)
116. Müftizade Ahmet Efendi (1786 – 1787)
117. Mekki Mehmet Efendi (1787 – 1788)
118. Seyit Mehmet Kamil Efendi (1788 – 1789)
119. Mehmet Şerif Efendi (1789)
120. Hamitzade Mustafa Efendi (1789 – 1791)
121. Seyit Yahya Tevfik Efendi (1791)
122. Mekki Mehmet Efendi (1791 – 1792)
123. Dürrizade Seyit Mehmet Arif Efendi (1792 – 1798)
124. Mustafa Aşir Efendi (1798 – 1800)
125. Ömer Hulusi Efendi (1800 – 1803)
126. Salihzade Ahmet Esat Efendi (1803 – 1806)
127. Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi (1806 – 1807)
128. Ömer Hulusi Efendi (1807)
129. Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi (1807 – 1808)
130. Arapzade Mehmet Arif EFendi (1808)
131. Salihzade Ahmet Esat Efendi (1808)
132. Dürrizade Seyit Abdullah Efendi (1808 – 1810)
133. Ömer Hulusi Efendi (1810 – 1812)
134. Dürrizade Seyit Abdullah Efendi (1812 – 1815)
135. Mehmet Zeynelabidin Efendi (1815 – 1818)
136. Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1818 – 1819)
137. Hacı Halil Efendi (1819 – 1821)
138. Yasincizade Abdülvehhap Efendi (1821 – 1822)
139. Sıtkızade Ahmet Reşit Efendi (1822 – 1823)
140. Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1823 – 1825)
141. Kadızade Mehmet Tahir Efendi (1825 – 1828)
142. Yasincizade Abdülvehhap Efendi (1828 – 1833)
143. Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1833 – 1846)
144. Ahmet Arif Hikmet Bey Efendi (1846 – 1854)
145. Meşrepzade Mehmet Arif Efendi (1854 – 1858)
146. Seyit Mehmet Sadettin Efendi (1858 – 1863)
147. Atıfzade Ömer Hüsamettin Efendi (1863 – 1866)
148. Hacı Mehmet Refik Efendi (1866 – 1868)
149. Hasan Fehmi Efendi (1868 – 1871)
150. Ahmet Muhtar Molla Bey Efendi (1871 – 1872)
151. Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi (1872 – 1874)
152. Hasan Hayrullah Efendi (1874)
153. Hasan Fehmi Efendi (1874 – 1876)
154. Hasan Hayrullah Efendi (1876 – 1877)
155. Kara Halil Efendi (1877 – 1878)
156. Ahmet Muhtar Molla Bey Efendi (1878)
157. Uryanizade Ahmet Esat Efendi (1878 – 1889)
158. Hacı Ömer Lütfi Efendi (1889 – 1891)
159. Mehmet Cemalettin Efendi (1891 – 1909)
160. Mehmet Ziyaettin Efendi (1909)
161. Mehmet Sahip Molla Bey Efendi (1909)
162. Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi (1910)
163. Musa Kazım Efendi (1910 – 1911)
164. Abdurrahman Nesip Efendi (1911 – 1912)
165. Mehmet Cemalettin Efendi (1912 – 1913)
166. Mehmet Esat Efendi (1913 – 1914)
167. Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1914 – 1916)
168. Musa Kazım Efendi (1916 – 1918)
169. Ömer Hulusi Efendi (1918)
170. Haydarizade İbrahim Efendi (1918 – 1919)
171. Mustafa Sabri Efendi (1919)
172. Haydarizade İbrahim Efendi (1919 – 1920)
173. Dürrizade Abdullah Bey Efendi (1920)
174. Mustafa Sabri Efendi (1920)
175. Medeni Mehmet Nuri Efendi (1920 – 1922)

Reklamlar

  1. Yorum bırakın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: